Grains Heatmap

ZWU9
Wheat
+0.59%
ZRU9
Rough Rice
+0.51%
ZLU9
Soybean Oil
-0.81%
ZCU9
Corn
-0.83%
ZMU9
Soybean Meal
-0.99%
ZOU9
Oats
-1.23%
ZSU9
Soybeans
-1.26%

-1.26% 
                             
 +0.59%